Rozpočet on-line -

IČ: 0    Aktuální data k

Rozpočtové výdaje

Graf
Celkové členění výdajů
Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Výsledek Plnění