Rozpočet on-line -

IČ: 0    Aktuální data k

Rozpočtové příjmy

Graf
Celkové členění příjmů
Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Výsledek Plnění